Το Blog του: www.ioannina-andrology.com

Το Blog του: www.ioannina-andrology.com

Ηλίας Φ. Παππάς Χειρουργός Ουρολόγος

Νέες μοριακές διαγνωστικές εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη (PCA3)

 

 

Το PCA3 είναι μια νέα εξελιγμένη μοριακή ανάλυση που βοηθάει στη ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη. Το γονίδιο PCA3 υπερεκφράζεται 66 φορές στα προστατικά καρκινικά κύτταρα.  Σε αντίθεση με το PSA είναι ειδικό για τον καρκίνο του προστάτη και όχι τον προστάτη γενικά και για αυτό το λόγο μας δίνει πληροφορίες για την ανίχνευση του καρκίνου.

Ενώ το PSA αυξάνει και σε καλοήθεις καταστάσεις όπως την υπερπλασία του προστάτη ή οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να αυξήσει σε μέγεθος τον προστάτη όπως οι φλεγμονές, το PCA3 αυξάνει μόνο με την ύπαρξη καρκινικών προστατικών κυττάρων οπότε είναι πολύ πιο ειδική

Αυτή η ανάλυση μπορεί να εκτελεσθεί σε πολλές κατηγορίες ασθενών όπως:

  • Σε άτομα που έχουν υποψία για καρκίνο προστάτη και είχαν μία ή περισσότερες αρνητικές βιοψίες στο παρελθόν
  • Σε άτομα που έχουν υποψία για καρκίνο προστάτη και δεν έχουν υποβληθεί σε βιοψία
  • Σε άτομα ασθενείς που έχουν θετική βιοψία και δεν έχει καθοριστεί η επιθετικότητα προκειμένου να αποφασιστεί η θεραπευτική στρατηγική
  • Σε άτομα ασθενείς που έχουν θετική βιοψία και έχει αποφασιστεί η ενεργή παρακολούθησή τους
  • Σε άτομα με επιβαρημένο ιατρικό ιστορικό στην οικογένεια που δεν επιθυμούν να υποβληθούν σε επίπονες βιοψίες μπορούν να επωφεληθούν από την εξέταση

Η εξέταση γίνεται με συλλογή ούρων μετά από μάλαξη του προστάτη από τον Ουρολόγο και το δείγμα αποστέλλεται για μοριακή ανάλυση σε ειδικό εργαστήριο. 

Forgot your password?