Το Blog του: www.ioannina-andrology.com

Το Blog του: www.ioannina-andrology.com

Ηλίας Φ. Παππάς Χειρουργός Ουρολόγος

Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις

Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να συμβεί μία ουρολοίμωξη ή ακόμα να ξεκινήσει μια σειρά από  υποτροπιάζουσες λοιμώξεις εντός της κύστης και του ουροποιητικού γενικά, είναι λίγο πολύ γνωστοί στην ουρολογική κοινότητα και εφαρμόζονται θεραπείες τόσο φαρμακευτικές όσο και επεμβατικές.  

                Βέβαια κάθε περίπτωση και κάθε άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίζεται  διαφορετικά και σύμφωνα με την πρωτοπαθή αιτία όπως επιβάλει η ιατρική επιστήμη.  Στην μοναδική αυτή περίπτωση ο λόγος ήταν ένας κολπικός  στυλεός  που βρέθηκε  μέσα  στην κύστη μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα λήψης καλλιέργειας κολπικού  υγρού και παρέμεινε εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμα ήταν να προκαλούνται συνεχώς ουρολοιμώξεις που θεραπεύονταν με αντιβίωση χωρίς φυσικά αποτέλεσμα. Η διάγνωση έγινε υπερηχογραφικά και η αντιμετώπιση ήταν ή άμεση κυστεοσκοπική αφαίρεση του ξένου σώματος. Ο στυλεός λόγο του μεγάλου χρονικού διαστήματος που παρέμεινε μέσα στην κύστη είχε αναπτύξει πέριξ αυτού λιθιασικά στρώματα και είχε εισχωρήσει στο βλεννογόνο της κύστης δημιουργώντας μία βλάβη που έμοιαζε με κρατήρα. Στον κρατήρα υπήρχαν προσκολλημένες ίνες βαμβακιού που έπρεπε να αφαιρεθούν για να επουλωθεί σωστά και  να αποτραπούν επιπλοκές. Η επέμβαση ήταν επιτυχής, τοποθετήθηκε ουροκαθετήρας για λίγες μέρες και μετά την αφαίρεση του έγινε νέος κυστεοσκοπικός έλεγχος όπου διαπιστώθηκε ότι η κύστη είχε ιαθεί πλήρως.

Forgot your password?