Το Blog του: www.ioannina-andrology.com

Το Blog του: www.ioannina-andrology.com

Ηλίας Φ. Παππάς Χειρουργός Ουρολόγος

Triplex πεικών αγγείων

 

Το triplex πεικών αγγείων είναι η εξέταση εκλογής για τη διερεύνηση δύσκολων περιπτώσεων στυτικής δυσλειτουργίας. Γίνεται με την έγχυση αγγειοδραστικών ουσιών εντός των σηραγγωδών σωμάτων με μία λεπτή αταυματική βελόνα. Λόγω της επίδρασης των ουσιών στα αγγεία του πέους επιτυγχάνεται πάντοτε τεχνητή στύση για μικρό χρονικό διάστημα όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Η απεικόνιση της αλλαγής της αιματικής ροής σε όλες της φάσης της στύσης δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση της αρτηριακής παροχής αλλά και της φλεβικής επάρκειας. Η συμβολή αυτής της εξέτασης είναι τις περισσότερες φορές καθοριστική για τον τύπο της θεραπείας που πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής.

Forgot your password?