ΗΛΙΑΣ Φ. ΠΑΠΠΑΣ

Χειρ.Ουρολόγος-Ανδρολόγος

created by Ilias

πίσω σε θεραπείες

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 5

(PDE5 inhibitors)

Σιλδελαφίλη (Viagra)

Ταδαλαφίλη (Cialis)

Βαρδεναφίλη (Levitra)

Οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία με τους αναστολείς PDE5 έχουν συνήθως βαριά οργανική αγγειακή νόσο και τα σηραγγώδη σώματα έχουν χάσει την ικανότητά τους να διαστέλλονται.

Κεντρικώς δρώντα

Apomorphine