top of page

ΗΛΙΑΣ Φ. ΠΑΠΠΑΣ

Χειρ.Ουρολόγος-Ανδρολόγος

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Μέχρι σήμερα οι θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας αγγειακής αιτιολογίας (φαρμακευτική αγωγή και χειρουργική τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης) αντιμετώπιζαν μόνο το σύμπτωμα (αδυναμία στύσης) περιστασιακά, αλλά όχι την αιτία, δηλαδή τη μείωση της ροής του αίματος στα σηραγγώδη σώματα του πέους. Με τη νέα θεραπευτική μέθοδο γίνεται εφικτή πλέον η θεραπεία της πάθησης.

πίσω σε θεραπείες

Τι είναι η θεραπεία με κρουστικά κύματα

Η πρωτοποριακή νέα μέθοδος αντιμετώπισης της στυτικής δυσλειτουργίας αγγειακής αιτιολογίας με κρουστικά κύματα πρακτικά προκαλεί επαναγγείωση του πέους. Βασίζεται σε αντίστοιχη θεραπεία που χρησιμοποιείται από το 2005 για τη θεραπεία της ισχαιμίας του μυοκαρδίου της καρδιάς, προκαλώντας αγγειογένεση, δηλαδή ανάπτυξη νέων μόνιμων υγειών αγγειακών κλάδων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη αύξηση της αιματικής ροής, αναστρέφοντας την υπάρχουσα ισχαιμία του μυοκαρδίου.

created by Ilias

Ο μηχανισμός δράσης των κρουστικών κυμάτων

κρουστικά κύματα

ΙΙ

Ενδοκυτταρική και εξωκυτταρική ανταπόκριση

ΙΙ

Αύξηση της παραγωγής του μονονοξειδίου του αζώτου στο επιθήλιο (eΝΟS)

II

Απελευθέρωση μεγάλης ποσότητας αγγειακού ενδοεπιθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF)

ΙΙ

Παραγωγή πρωτείνης (RCNA)

II II II II

ΝΕΟΑΓΓΕΙΟΓΕΝΗΣΗ

Πώς γίνεται η θεραπεία

Η θεραπεία γίνεται με την απ' ευθείας εξωτερική εφαρμογή κρουστικών κυμάτων, μέσω της νέας συσκευής παραγωγής κρουστικών κυμάτων ED-1000 του οίκου Medispec (Germantown, MD, USA). Η συσκευή εκπέμπει τοπικά χαμηλής έντασης κρουστικά κύματα. Τα κρουστικά κύματα είναι ηλεκτροϋδραυλικά κύματα, παρόμοια με τα κύματα που χρησιμοποιούνται θεραπευτικά σε πολλές ιατρικές ειδικότητες, όπως στην ουρολογία, την ορθοπεδική, την καρδιολογία. Τα κύματα μεταφέρονται μη επεμβατικά, μέσω του δέρματος του πέους, και επικεντρώνονται στη περιοχή-στόχο (σηραγγώδη σώματα του πέους) μέσω ειδικού ελλειψοειδούς κατόπτρου. Για κάθε ασθενή χρειάζεται μία ειδική κεφαλή που έχει τη δυνατότητα να εστιάσει τον απαιτούμενο αριθμό κρουστικών κυμάτων για την ολοκλήρωση της θεραπείας του.

Ποιοί ασθενείς ωφελούνται

Η θεραπεία έχει ένδειξη αποκλειστικά σε ασθενείς που το πρόβλημα της στύσης έχει αγγειακά αίτια(όπως π.χ καρδειαγγειακα προβλήματα, σακχαρώδης διαβήτης κ.τ.λ). Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα δείχνουν πως η θεραπεία αποκαθιστά τη στυτική δυσλειτουργία μικρού και μέτριου βαθμού πλήρως. Στις περιπτώσεις σοβαρού βαθμού αγγειακής στυτικής δυσλειτουργίας που δεν ανταποκρίνεται επαρκώς σε φαρμακευτική αγωγή με PDE5i(Viagra™, Levitra™, Cialis™), το θεραπευτικό αποτέλεσμα της μεθόδου δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης της ανταπόκρισης στα φάρμακα.

Πόσο θα διαρκέσει η θεραπεία

Η θεραπεία διαρκεί 9 εβδομάδες και το τελικό αποτέλεσμα αξιολογείται στις 13 εβδομάδες. Οι θεραπευτικές συνεδρίες εφαρμόζονται 2 φορές την εβδομάδα για 3 συνεχόμενες εβδομάδες μεσολαβεί ανάπαυλα 3 εβδομάδων και επαναλαμβάνονται πάλι με τό ίδιο σχήμα, δηλαδή 2 συνεδρίεςς την εβδομάδα για 3 συνεχόμενες εβδομάδες σύνολο 12 συνεδρίες.

Έχει παρενέργειες ή πόνο

Πλεονέκτημα της πρωτοποριακής αυτής μεθόδου είναι το γεγονός πως δεν χρειάζεται αναισθησία, αφού η μέθοδος εντελώς ανώδυνη. Μέχρι σήμερα δεν καταγράφηκαν παρενέργειες.

Ποιά είναι η διαδικασία της θεραπείας

Στην πρώτη επίσκεψη γίνεται η κλινική εκτίμηση του ασθενή, καταγραφή του πλήρους ιατρικού ιστορικού, αιματολογικές εξετάσεις καθώς και δοκιμασία αγγειακής επάρκειας με μία ειδική εξέταση, το δυναμικό υπερηχογράφημα των σηραγγωδών σωμάτων του πέους .

Ακολουθούν οι 12 θεραπευτικές συνεδρίες. Κάθε φορά γίνεται εφαρμογή της μεθόδου με χορήγηση 300 κρουστικών κυμάτων σε 5 διαφορετικές περιοχές των σηραγγωδών σωμάτων του πέους. Η επίσκεψη για την κάθε θεραπεία διαρκεί περίπου 20 λεπτά.

Στην τελευταία επίσκεψη γίνεται εκτίμηση του αποτελέσματος.

Ποια είναι τα αποτελέσματα της θεραπείας;

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που δημοσιεύτηκε στο πλέον έγκριτο διεθνές Ουρολογικό περιοδικό, το European Urology (Vardi Y, et al. European Urology, 58, 243-248, 2010), στους ασθενείς που υποβλήθηκαν στη θεραπεία παρατηρήθηκε αύξηση της αιματικής ροής στο πέος κατά 140%. Το 80% των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη διέκοψαν τη λήψη φαρμάκων για τη στύση μετά τη θεραπεία, αφού το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.

bottom of page